Imię: Lucjan Nazwisko: Edelist

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lucjan
  • Edelist
  • Zam. Pawia 30, prokurent, sekcyjny 13-tki.-lip. 41

  • kolaboracja, urzędnicy
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 119]