Imię: Luzer Nazwisko: Dymant

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Luzer
 • Dymant
 • 1914-01-21
 • Warszawa
 • zam. Pawia 66 m 13. Zatrudniony u Goldberga, Grzybowska 32 jako fryzjer.

 • rzemieślnicy
 • brak daty

 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 52]