Imię: nieznane Nazwisko: Doleżal (?)

  • NIE
  • Mężczyzna
  • nieznane
  • Doleżal (?)
  • Brak informacji
  • pieniądze, towary
  • Czech z pochodzenia. W czasie okupacji miał fabrykę ubrań dla Niemców. Zatrudnił Marię Lewińską-Kurowską (Miriam Lewi). Był przychylny Żydom. Prawdopodobnie domyślał się, że Maria jest Żydówką. Przed powstanie warszawskim wypłacił pensje wszystkim pracownikom i rozdzielił między nich towar z fabryki.

  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie, w getcie, wysiedlenie
  • praca
  • inna pomoc, pomoc finansowa, praca