Imię: Awigdor Nazwisko: Bromberg

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Awigdor
  • Bromberg
  • Zam. Żelazna 75a. Grupowy II Rejonu SP - lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 73,, AAN-27,, s.15]