Imię: Tuwia Nazwisko: Borzykowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Tuwia
 • Borzykowski
 • 1911
 • 1959
 • Łódź
 • Izrael
 • mieszkał przed wojną w Radomsku. Członek grupy młodzieżowej Freiheit, Hechaluc, potem partii Poalej Syjon. W getcie warszawskim był działaczem podziemia - prowadził tajne nauczanie, pisał artykuły dla prasy konspiracyjnej. W powstaniu walczył na terenie getta centralnego w grupie Josefa Farbera. Wyszedł kanałami 10 maja. Ukrywał się m.in. na Pańskiej 5. Brał udział w powstaniu warszawskim. W 1949 wyjechał do Izraela. Współzałożyciel kibucu Bojwników Getta- zmarł w kibucu

 • działacze
 • 70,156,157,228