Imię: Mojsze Nazwisko: Bortensztein

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mojsze
  • Bortensztein
  • Podobwodowy V Rejonu SP. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 61,, AAN-27,, s.4]