Imię: L. Nazwisko: Bornsztejn

  • TAK
  • Mężczyzna
  • L.
  • Bornsztejn
  • Jeden z członków komitetu wykonawczego założonej we wrześniu 1940 r. wspólnoty prywatnych nauczycieli. Wraz z Kapłanem zajmował się kontaktami z Judenratem.

  • inteligencja
  • Kapłan, Chaim Aron, Scroll of Agony. The Warsaw Diary, transl. from Hebrew and ed. by A. I. Katsh

  • 180