Imię: Hanka Nazwisko: Borensztajn

 • NIE
 • Kobieta
 • Hanka
 • Borensztajn
 • Tak
 • Spoza Warszawy
 • Płock
 • Lwów, Warszawa
 • Żyd
 • na powierzchni
 • Koleżanka Zofii Pakula (Graubart) z Płocka. Spotkały się w czasie wojny we Lwowie, Hanka namówiła Zofię, która miała dobry wygląd, żeby kupiła fałszywe papiery i ratowała się. Zofia przyjechała do Warszawy, przez jakiś czas mieszkała z Hanką, Hanka jej pomagała.

 • powstanie w getcie, wysiedlenie
 • mieszkaniowe, pomoc
 • inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, z papierami aryjskimi, znajomi