Imię: Gedala Nazwisko: Blutsztejn

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Gedala
 • Blutsztejn
 • Gdala Blustein
 • 17/18-04-42
 • Warszawa
 • zam. Muranowska 13,m. 26 zastrzelony

 • Żydzi
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 40]