Imię: Gołda Nazwisko: Blusztejn

  • TAK
  • Kobieta
  • Gołda
  • Blusztejn
  • 1862
  • 10-40
  • Warszawa
  • lat 78, urządzono pogrzebb, przez Biro pogrzebowe Wieczność

  • śmierć
  • 26, ogł