Imię: Nieznane Nazwisko: Blumentalowie

 • NIE
 • Kobieta
 • Nieznane
 • Blumentalowie
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Grochów, Śródmieście
 • Ul. Czapelska 40 m 2
 • Żyd
 • zły
 • na powierzchni, w mieszkaniu
 • rozpoznanie
 • Znajomi Anny Sadowskiej, która spotyka ich w getcie, w 1941. Na ich prośbę zabiera ich z synem do siebie. Wyrabia im aryjskie dokumenty, przez znajomości melduje w biurze meldunkowym. Mieszkają u niej siedem miesięcy; wysyła ich do znajomych na wieś z powodu nadmiernej podejrzliwości dozorczyni.

 • w getcie
 • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
 • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, pomoc długotrwała, pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
 • Str. 1