Imię: Abrasza Nazwisko: Blum

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Abrasza
 • Blum
 • 1943
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Partyjny towarzysz Maurycego Orzecha, członka kierownictwa Bundu w getcie warszawskim. W przeciwieństwie do niego nie odnosił się z rezerwą do prób utworzenia ogólnej, samodzielnej żydowskiej organizacji obronnej.
  Członek sztabu ŻOB-u, był przyprowadzany z getta na posiedzenia członków Bundu i KK w mieszkaniu Eugenii Wąsowskiej na Żurawiej 24/4 (Relacja Eugenii Wąsowskiej-Leszczyńskiej w książce "Ten jest z ojczyzny mojej", s. 110-112.)

 • działacze
 • Wspomnienia Cywii Lubetkin, jednej z najwybitniejszych postaci żydowskiego ruchu oporu i powstania w getcie warszawskim, to zapis jej relacji z okresu okupacji. Po przyjeździe po wojnie do Palestyny, chcac by pamięć o wydarzeniach, w których brała udział, nie zaginęła, opowiadała na spotkaniach w kibucach o tym, jak zagłada przebiegała i co ludzie z jej środowiska czynili, by się jej - bez szans na zwycięstwo - przeciwstawić. Opis samego powstania w getcie jest główną i najbardziej wstrząsającą częścią wspomnień. Uznawane są powszechnie za jedno z najważniejszych źródeł do historii powstania. Ukazały się wcześniej w językach hebrajskim, żydowskim, angielskim i rosyjskim.

 • 190