Imię: Eliezer,Lusiek Nazwisko: Błones

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Eliezer,Lusiek
 • Błones
 • 1930
 • maj 43
 • Warszawa
 • Płudy
 • ur. w rodzinie urzędniczej. przed wojną członek Skiffu, w getcie łącznik ze stroą aryjską. Był najmłodszym bojowcem w powstaniu, walczył w grupie Bundu. wyszedł z getta kanałami 10 maja i ukrył się z powstańcami w lasku w Łomiankach. Z Załmanem Fryfrychem i innymi powstańcami zaprowadził chorego brata Jurka do wsi Płudy. Grupa ta wydana przez Polkę, została zamordowana przez Niemców

 • działacze, dzieci
 • 96,227