Imię: Henryk Nazwisko: Blejwas

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Henryk
  • Blejwas
  • Zam. Śliska 10. Adwokat. Referent 13-tki. -lip. 41

  • kolaboracja
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 56]