Imię: Abram Nazwisko: Binenfeld

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abram
  • Binenfeld
  • 17/18-04-42
  • Warszawa
  • zam. Miła 45, m. 48 zastrzelony

  • Żydzi
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [28,, s., 41]