Imię: N Nazwisko: Bimsztein

  • NIE
  • Mężczyzna
  • N
  • Bimsztein
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • ul. Nowolipki 43
  • Żyd
  • N Bimsztein, właściciel firmy z siedzibą przy ul. Nowolipki 43. W latach 1941-1942 powiernik domu handlowego J. Kalksztein domaga się od niego spłaty zobowiązania w wysokości 1365,56 zł.