Imię: Fajwel Nazwisko: Białystok

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Fajwel
  • Białystok
  • Zam. Nowolipie 6, krawiec. Kontroler 13-tki. -lip. 41

  • kolaboracja
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 45]