Imię: Tadeusz Nazwisko: Berliner

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Tadeusz
 • Berliner
 • Brak informacji
 • Z Warszawy
 • Łowicz ul. nieznana
 • getto warszawskie
 • Żyd
 • Brat Ryszarda. Był w getcie warszawskim. Przed wojną poznał Marię Twardowską (Heuchert Maria), która odwiedzała go w getcie warszawskim.

 • w getcie
 • opieka