Imię: Lejzer Nazwisko: Berkowski

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Lejzer
 • Berkowski
 • ok. 1898
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • z Kalisza, zmarł z głodu na punkcie Miła 32

 • bogaci
 • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]