Imię: Edward Effraim Nazwisko: Berenstein

  • NIE
  • Mężczyzna
  • Edward Effraim
  • Berenstein
  • 1943
  • Nie
  • Z Warszawy
  • Warszawa ul. nieznana
  • Żyd
  • Właściciel fabryki mydła *Majdem i sp.* na Okopowej 15. Ożenił się z Miriam. Miał czworo dzieci, Irenę Ruth, Juliana, Tadeusza i Aleksandra. Przed wojną związał się z Marią Konarek-Korską, aktorką teatru *Qui pro Quo*, Żydówką. W 1939 r. wyjechał z rodziną do Baranowicz, ale wrócił do Warszawy aby ratować fabrykę. Trafił na przyzwoitego Niemca, nowego właściciela fabryki, który wypłacał mu dywidendy. Żona, córka z mężem i córeczka zostali w Baranowiczach. Zginęli, ocalała tylko wnuczka. Poszedł z rodziną do getta. Mieszkał z synami Julianem i jego żoną Jadwigą, Tadeuszem, siostrzenicą Joasią (Joanna Berens-Tomczyńska), żoną zmarłego syna Aleksandra i wnuczką Anią. Wyszedł z getta w początkach 1943 r. Ukrywał się w jakimś mieszkaniu, wyszedł na balkon, ktoś na niego doniósł. Został aresztowany w kwietniu 1943 r. i prawdopodobnie zginął na gestapo w Al. Szucha.