Imię: Emilia Nazwisko: Bem

  • TAK
  • Kobieta
  • Emilia
  • Bem
  • 1902-02-14
  • Warszawa
  • krawcowa, w getcie warszawskim 1940-41, potem strona aryjska, po wojnie w Łodzi

  • rzemieślnicy
  • Rejestr ocalałych Żydów