Imię: Cywia Nazwisko: Bejman

 • TAK
 • Kobieta
 • Cywia
 • Bejman
 • ok. 1917
 • pocz. marca 42r.
 • Warszawa
 • Z Grodziska, zmarła na punkcie Bagno 3, wyniszczenie głodowe.

 • bogaci
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [28,, s., 27]