Imię: Jan Nazwisko: Bartczak

  • NIE
  • Jan
  • Bartczak
  • Tak
  • Z Warszawy
  • Wola
  • Kacza 21
  • Polak
  • w mieszkaniu
  • Na ul. Kaczej 21 mieszkali państwo Bartczakowie, matka z czworgiem dorosłych dzieci, Stefanem, Mietkiem, Janem i Zosią. Mieszkał tam też mąż Zosi, granatowy policjant Paweł Gołąbek, który wyprowadził z getta wiele osób, w tym w maju 1942 r. Albinę i Izę Lewi. Jan należał do AK, postarał się o przepustkę do getta, pomagał wyprowadzać Żydów.. Dom był *punktem przerzutowym* dla wielu wyprowadzonych z getta Żydów, dorosłych i dzieci. Brał udział w powstaniu warszawskim.