Imię: Nieznane Nazwisko: Babic

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Babic
  • Brat Kielmana Babica, ożeniony z Polką. Zerwał z żydostwem i z rodziną. Po utworzeniu getta polska żona zerwała kontakty z nim. Przeniósł się do getta i połączył z rodziną brata.

  • wokół autora
  • Czapska, Maria, Gwiazda dawida. Dzieje jednej rodziny