Imię: Josif Nazwisko: Askenajzer

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Josif
  • Askenajzer
  • Zam. Leszno 66. Aplikant adwokacki. Grupowy II Rejonu SP. -lip. 41

  • policja żydowska
  • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [s., 25,, AAN-27,, s.15]