Imię: Łaja Nazwisko: Amster

  • TAK
  • Kobieta
  • Łaja
  • Amster
  • 1901
  • W więzieniu na Gęsiej, sądzona 6-01-42, skazana na karę administracyjną

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • 27, s. 38,39