Imię: Abraham Mordechaj Nazwisko: Alter

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Abraham Mordechaj
  • Alter
  • "rabin z Góry Kalwarii (Gerer rebe); wyjechał z okupowanej Polski w przeddzień święta Pesach 1940 r. wraz z gronem stanowiących jego otoczenie przywódców ultraortodoksyjnej partii Agudas Isroel (dzięki specjalnej akcji) "

  • religia
  • 30