Imię: Szyja Nazwisko: Ajzenberg

 • TAK
 • Mężczyzna
 • Szyja
 • Ajzenberg
 • 1942-03
 • przypuszczalnie marzec-kwiecień 1942
 • przypuszczalnie Treblinka
 • Nie
 • Z Warszawy
 • Żyd
 • Aresztowany za sprawę futer (przemyt lub podobne), osadzony na Gęsiej, wysłany do Treblinki marz/kwiec. 42r.

 • w getcie, wysiedlenie
 • działania Niemców
 • handel, półświatek, przestępczość, szmugiel, więzienie
 • dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

 • [27,, s., 46]