Imię: Lewek Nazwisko: Ajzenband

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Lewek
  • Ajzenband
  • Lat 15, złapany po str. aryjskiej bez przepustki, sądzony 27-11-41, wyrok odroczono.

  • bogaci
  • Dokumenty z Archiwum Akt Nowych dotyczące getta warszawskiego

  • [27, s., 23]