Imię: Mecenas I. Nazwisko: Ajzen

  • TAK
  • Mężczyzna
  • Mecenas I.
  • Ajzen
  • Brak informacji
  • Z Warszawy
  • Żyd
  • Mecenasem I. Ajzen, adwokat rodziców Alexandra Wargona, zarządzający zakupionymi przez ojca nieruchomościami przed wojną.

  • . str 46