Zamenhofa Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Zamenhofa
  • 18 m. 42
  • w getcie
  • życie prywatne / życie codzienne
  • życie codzienne
  • Azriel Szpiro, zgubił dokumenty

  • 39og