Warszawa Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • pomoc od innej organizacji
  • Na jesieni 1942 r. powstał w Warszawie, pod przewodnictwem Stefana Sendłaka, Komitet Zamojsko-Lubelski niesienia pomocy Żydom w Warszawie - początkowo obejmował opieką Żydów z Zamojszczyzny.

  • Relacja Stefana Sendłaka w książce "Ten jest z ojczyzny mojej".

  • s. 126 -128