Warszawa [mieszkanie pani Sowy] ul. nieznana Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Warszawa [mieszkanie pani Sowy] ul. nieznana
  • w mieszkaniu
  • działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc
  • obcy człowiek
  • Mieszkanie pani Sowy, która zgodziła się przyjąć Stefę Popowcer z matką i bratem, pomimo, że już ukrywała kilkoro Żydów.