W tramwaju Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Stare Miasto, Żoliborz
  • W tramwaju
  • na powierzchni
  • działania Niemców, pomoc, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, inna pomoc, komunikacja, pomoc rzeczowa, z papierami aryjskimi
  • Alina i Gustaw Kerszmanowie poprosili o pomoc niemieckich lotników, bojąc się dotrzeć do domu po godzinie policyjnej.

  • Str. 96 – 97