Umschlagplatz Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Umschlagplatz
  • W drodze do zakładu pracy cała rodzina Czarnych zostaje zaprowadzona na Umschlagplatz i poddana selekcji. Mała Dorothy Adams (Danusia Czarny) zostaje ustawiona w grupie przeznaczonej do wywózki. Orientuje się, że nie ma obok niej mamy, ani taty. Odnajduje ją wujek, lekarz. Przekupuje pilnującego grupy Ukraińca butami. Ukrainiec zaczyna je przymierzać i nie zwraca uwagi, że wujek przeprowadza dziewczynkę na prawą stronę, do grupy przeznaczonej do pracy. W tej grupie Dorothy (Danusia) odnajduje rodziców. W ten sposób wydostają się z selekcji.