plac Trzech Krzyży Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • plac Trzech Krzyży
  • ogród Instytutu Głuchoniemych
  • inna
  • działania Niemców
  • dzieci
  • chowali się papierosiarze w czasie łapanek

  • 79