Twarda Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Twarda
  • 35
  • internat Centosu
  • w getcie
  • społeczne
  • CENTOS, działalność, konspiracja, pedagodzy
  • Na pocz. stycznia 42 r. odbyło się zebranie PPR. Kierowniczką internatu była Syma Kydygier.

  • Kagan, Kazimiera, relacja 301-2295