Świętojerska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Świętojerska
  • 19
  • kamienica
  • powstanie w getcie
  • donos, konspiracja
  • konspiracja żydowska
  • tutaj wyszli na stronę aryjską Żydzi z szopu szczotkarzy, z bunkra Świętojerska 32, w czasie powstania - dozorczyni domu Świętojerska 19 powiadomiła żandarmerię, by ich zabrali

  • Efrosrelacja 301-2816