Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • szpital
  • w getcie
  • administracyjne, społeczne
  • medycyna, medyczne, nauka
  • w prosektorium w soboty lub niedziele odbywały się ćwiczenia studentów kursów Zweibauma

  • Freilhendler, Barbara Berta, relacja 301-4261