Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • Umschlagplatz
  • w getcie, wysiedlenie
  • działania Niemców, gospodarcze
  • gospodarka, wysiedlenie
  • Plac przeładunkowy, bocznica kolejowa od Dworca Gdańskiego. Miejsce przeładunku towarów wchodzących i wychodzących z ghetta. Później staje się miejscem załadunku, tu bowiem gromadzone są osoby przeznaczone do wywózki.

  • str.35-38, 43, 44, 47-51, 65, 70,77,95- 97