Stawki Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Stawki
  • wysiedlenie
  • społeczne
  • medycyna, medyczne, pomoc, próby ratunku
  • Tu mieści się szpital żydowski. Początkowo mieściły się tam oddziały zakazane- do wysiedlania, po wyłączeniu Leszna w tym budynku mieszczą się wszystkie oddziały: wewnętrzny, chirurgiczny, dziecięcy. Szpitale do tej pory miały względną swobodę, co pozwalało na np. szmuglowanie ludzi z Umschlagu.

  • str. 71