Sienna Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Sienna
  • 22
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, pomoc
  • kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna
  • Na Siennej 22, w bunkrze, została po powstaniu warszawskim Marysia z grupą podopiecznych Żydów.

  • s. 561