plac Bankowy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • plac Bankowy
  • powstanie w getcie
  • konspiracja, śmierć
  • konspiracja żydowska, policja polska
  • Maselman i Zołotow wrócili po drugą grupę bojowców, którzy zostali w kanałach. Zaskoczeni na pl. Bankowym przez granatową policję, zaczęli się bronić. Zołotow zginął, Maselamn został rozstrzelany

  • 239