Poznańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Poznańska
  • w mieszkaniu
  • w getcie
  • działania Polaków, pomoc
  • inna pomoc, pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie państwa Gościńskich, przedwojennych znajomych Estery Chany i Jakuba Kafermanów.