Pańska Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Pańska
  • 5 lub 7
  • w mieszkaniu
  • powstanie warszawskie
  • działania Polaków, mieszkaniowe
  • pomoc lokalowa, znajomi
  • Mieszkanie pani Chlebińskiej, w którym, przed powstaniem warszawskim, zamieszkali Julian i Janina Wolmanowie.