opuszczony dom na przedmieściu Warszawy Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • opuszczony dom na przedmieściu Warszawy
  • wysiedlenie
  • działania Polaków, konspiracja
  • konspiracja polska, konspiracja żydowska
  • W opuszczonym domu na przedmieściu Warszawy Jan Karski spotyka się z przedstawicielem organizacji syjonistycznej i Bundu.

  • Relacja Jana Karskiego w książce "Ten jest z ojczyzny mojej”.

  • s. 239-249