Orla Z Warszawy

  • TAK
  • Z Warszawy
  • Orla
  • 6
  • w getcie
  • społeczne
  • kuchnie ludowe, twórcy
  • Mieściła się tu popularna kuchnia. W jej lokalu odbywały się przedstawienia i koncerty kameralne

  • s.189