Okęcie Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • miejscowość podwarszawska
  • Okęcie
  • Dom Janiny de Valenciennes
  • powstanie w getcie, powstanie warszawskie
  • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, szantaż, życie prywatne/życie codzienne
  • atmosfera, gospodarze, inna pomoc, kontakty z innymi Żydami, pomoc długotrwała, pomoc indywidualna , pomoc lokalowa, pomoc rzeczowa, poza Warszawą, z papierami aryjskimi, znajomi
  • Bałabanowie przenoszą się po szantażu od Emilii Lesiewskiej do jej siostrzenicy.

  • str. 5