Nowy Świat Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Nowy Świat
  • na powierzchni
  • powstanie warszawskie
  • działania Niemców, działania Polaków, mieszkaniowe, pomoc, praca
  • atmosfera, gospodarze, konspiracja polska, z papierami aryjskimi
  • Mieszkanie pani Balcerowicz, w którym Wanda Kinrus pracowała jako służąca. Miejsce napadu podziemnej organizacji, w którym zabito męża Balcerowicz (gestapowca), a ją raniono. W czasie powstania warszawskiego mieszkała tam Wanda Kinrus i jej siostra Helena Litwak.

  • 15-17