Nowy Świat Z Warszawy

  • NIE
  • Z Warszawy
  • Śródmieście
  • Nowy Świat
  • 23
  • I piętro- kuchnia RGO
  • gospodarcze, życie prywatne/życie codzienne
  • RGO
  • stołowali się tam żebracy, wysiedleńcy, ubodzy, również wielu ukrywających się Żydów korzystało z rozsianych po całym mieście kuchni RGO

  • 6